ถุงลามิเนท และ ถุงสุญญากาศ

 

ถุง ซีล กลาง (Center Seal Bag)

 

ขนาดที่ผลิตได้

(Dimension)

รายละเอียด

(Description)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

กว้าง (Width, W)

80

450

ยาว (Length, L)

100

800

ซีลกลาง (Center Seal, CS)

7

20

ซีลข้าง (Side Seal, S)

7

20

ซีลท้าย (Bottom Seal, B)

7

20

พับข้าง (Side Gusset, SG)

15

40

พับท้าย (Bottom Gusset, BG)

5

20

ความหนา (Tickness, T)

60 µm

150 µm

พิกัดความเผื่อ (Tolerance,+/-)

W, L, CS, S, B, SG, BG ± 2mm.

T ± 5 µm.

W, L, CS, S, B, SG, BG ± 2mm.

T ± 5 µm.

ทางเลือก (Option)

Zip Lock / Euro Hole / Handle Hole / Round Hole / V Tear Hole

ชนิดวัสดุ

(Materials Type)

O-NYLON / LL

O-NYLON / CPP

PET / LL

PET / CPP

OPP / LL

OPP / CPP

OTHER