ถุงพิมพ์ใส ถุงพิมพ์ใสใส่สี

 

 

ถุง ซีลท้าย (Bottom Seal)

 

ขนาดที่ผลิตได้ (Dimension)

รายละเอียด

(Description)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

กว้าง (Width, W)

100

1060

ยาว (Length, L)

150

2030

ซีลท้าย (Bottom Seal, B)

7

10

ความหนา (Tickness, T)

20 µm

250 µm

พิกัดความเผื่อ (Tolerance,+/-)

W, L, B ± 2mm.

T ± 5 µm.

W, L, B ± 2mm.
T ± 5 µm.

 

 

ทางเลือก(Option)

Euro Hole

Round Hole