ถุงใส ถุงใสใส่สี แผ่นพลาสติก

 

แผ่นพลาสติก (Plastic Sheet)

 

ขนาดที่ผลิตได้ (Dimension)

รายละเอียด

(Description)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

กว้าง (Width, W)

100

1060

ยาว (Length, L)

100

2030

ความหนา (Tickness, T)

20 µm

250 µm

พิกัดความเผื่อ (Tolerance,+/-)

W, L ± 2mm.

T ± 5 µm.

W, L ± 2mm.

T ± 5 µm.

 

 

ทางเลือก(Option)

-

-