ถุงใส ถุงใสใส่สี พับข้าง

 

ถุง พับข้าง (Side Gusset)

 

ขนาดที่ผลิตได้ (Dimension)

รายละเอียด

(Description)

ต่ำสุด (มม.)

Min (mm.)

สูงสุด (มม.)

Max (mm.)

กว้าง (Width, W)

254

760

ยาว (Length, L)

254

2030

พับข้าง (Side Gusset, SG)

60

380

ซีลท้าย (Bottom Seal, B)

7

10

ความหนา (Tickness, T)

20 µm

250 µm

พิกัดความเผื่อ (Tolerance,+/-)

W, L, B ± 2mm.

T ± 5 µm.

W, L, B ± 2mm.

T ± 5 µm.

 

 

ทางเลือก(Option)

Euro Hole

Round Hole