พลาสติกคลุมโรงเรือน

 

สีใส (Transparent Color)

 

ขนาดที่ผลิตได้ (Dimension)

รายละเอียด

(Description)

ต่ำสุด (ม.)

Min (m.)

สูงสุด (ม.)

Max (m.)

กว้าง (Width, W)

1 m.

6 m.

ยาว (Length, L)

100 m.

500 m.

ความหนา (Tickness, T)

50 µm.

300 µm.

พิกัดความเผื่อ (Tolerance,+/-)

W ± 5 mm.

L ± 1 m.

T ± 5 µm.

W ± 5 mm.

L ± 1 m.

T ± 5 µm.

 

 

ทางเลือก(Option)

UV STANDARD
UV มาตรฐาน

UV EXTRA

UV พิเศษ